Poniżej znajduje się regulamin; ważne informacje dla pacjenta

Potwierdzenie tożsamości
W celu potwierdzenia tożsamości osób korzystających z naszych usług należy okazać jeden z dokumentów: dowód osobisty, paszport, karta pobytu, legitymacja szkolna albo studencka bądź książeczka zdrowia dziecka.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Pacjenta, zastrzegamy sobie
prawo niewykonania usługi medycznej. Sprawdzanie tożsamości Pacjenta przy wykonaniu usług medycznych jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o dokumentacji medycznej, Ustawą o ochronie danych osobowych.

Regulamin korzystania z voucherów
1. Vouchery upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Voucher należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
3. Każdy voucher jest ważny przez 3 miesiące od momentu jego nabycia.
4. Niewykorzystana kwota nie zostaje zwracana kupującemu lub obdarowanemu.
5. Voucher nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce, gdy bony opiewają na wyższą kwotę niż wartość wykorzystanych usług/zakupionych produktów.
6. Jeżeli voucher obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane, to jest możliwość skorzystania z innych usług/zakupu o tej samej wartości.
7. Vouchery nie łączą się z promocjami i rabatami.
8. W przypadku sytuacji nieujętych w niniejszej informacji decyzję podejmuje osoba na recepcji Lustra doktora Pomarańczy.
9. Niniejsza informacja stanowi integralną część voucherów. Osoba kupująca; obdarowana oświadcza iż zapoznała się z niniejszą treścią podczas dokonywania zakupu; przed realizacją vouchera oświadcza, iż zapoznała się z jego treścią i akceptuje go w całości.