Poniżej znajduje się regulamin; ważne informacje dla pacjenta

Potwierdzenie tożsamości
W celu potwierdzenia tożsamości osób korzystających z naszych usług należy okazać jeden z dokumentów: dowód osobisty, paszport, karta pobytu, legitymacja szkolna albo studencka bądź książeczka zdrowia dziecka.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Pacjenta, zastrzegamy sobie
prawo niewykonania usługi medycznej. Sprawdzanie tożsamości Pacjenta przy wykonaniu usług medycznych jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o dokumentacji medycznej, Ustawą o ochronie danych osobowych.

Regulamin korzystania z voucherów
1. Vouchery upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Voucher należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
3. Każdy voucher jest ważny przez 3 miesiące od momentu jego nabycia.
4. Niewykorzystana kwota nie zostaje zwracana kupującemu lub obdarowanemu.
5. Voucher nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce, gdy bony opiewają na wyższą kwotę niż wartość wykorzystanych usług/zakupionych produktów.
6. Jeżeli voucher obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane, to jest możliwość skorzystania z innych usług/zakupu o tej samej wartości.
7. Vouchery nie łączą się z promocjami i rabatami.
8. W przypadku sytuacji nieujętych w niniejszej informacji decyzję podejmuje osoba na recepcji Lustra doktora Pomarańczy.
9. Niniejsza informacja stanowi integralną część voucherów. Osoba kupująca; obdarowana oświadcza iż zapoznała się z niniejszą treścią podczas dokonywania zakupu; przed realizacją vouchera oświadcza, iż zapoznała się z jego treścią i akceptuje go w całości.


Regulamin wpłacania zadatku:
1. Osoby zapisujące się do Nas pierwszy raz oraz osoby nie pojawiające się na 2 wizytach, będą proszone o wpłatę zadatku na poczet rezerwowanej wizyty. Na zadatek czekamy 4 godziny od momentu dokonania rezerwacji (wysłania wiadomości SMS z linkiem do płatności).
2. Punkt 1 nie dotyczy osób, które chcą skorzystać z bezpłatnej konsultacji oraz z próby zabiegowej - w tych przypadkach zadatek będzie obowiązywał w momencie nie przyjścia na pierwszą umówioną wizytę.
3. Wpłaty można dokonać online przez e-bankowość albo kodem Blik.
4. W razie braku wpłaty wizyta umówiona zostaje automatycznie anulowana.
5. Zadatek można jednokrotnie przełożyć nie później niż 24h przed planowaną wizytą na inny termin.
6. Osoba, która nie pojawi się dwukrotnie na wizycie albo w ostatniej chwili odwoła, to automatycznie zostaną anulowane następne rezerwacje. Taka osoba przy kolejnej próbie zapisu, zostanie poproszona o wpłatę zadatku.
7. Wizyty przełożone mniej niż 24h przed planowaną wizytą, skutkują stratą zadatku.
8. Dwukrotna nieobecność na wizycie, oznacza automatyczną anulację wszystkich pozostałych zaplanowanych wizyt.
9. Wizyty bez potwierdzenia dzień przed, są automatycznie usuwane.REGULAMIN PŁATNOŚCI

Akceptując niniejszy regulamin pacjent przyjmuje do wiadomości co następuje:
1. Przychodnia Lustro doktora Pomarańczy świadczy usługi medyczne.
2. Klinika udostępnia swoim pacjentom możliwość umawiania się na wizyty i konsultacje lekarskie OnLine 24-godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pomocą serwisu www.
3. Za zamówione usługi Pacjent płaci wybierając jedną z następujących form płatności:
a) płatność w podczas realizacji usługi w klinice
b) płatność online za pomocą płatności internetowych.
4. W przypadku usługi typu WideoKONSULTACJA jedyną formą płatności jest płatność OnLine w momencie umawiania terminu wizyty.
5. Rozliczenia transakcji o których mowa w pkt 3b oraz pkt. 4 dokonywane są kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl należącego do spółki Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, Polska
6. W przypadku gdy cena usługi/zabiegu oznaczona jest parametrem „od” a klient ma życzenie za nią zapłacić OnLine w momencie rejestracji, system oznaczoną „kwotę od” przyjmie na poczet tej usługi a różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą a kwotą wynikającą z rzeczywistej ustalonej na wizycie należności za wizytę pacjent pokryje w dniu wizyty na miejscu w KLINICE.
7. Terminem realizacji zamówienia jest termin umówionej wizyty
8. Klient ma prawo odstąpienia, telefonicznie lub mailowo, od umowy do 48 godzin /nie licząc sobót, niedziel i dni świątecznych/ przed wyznaczonym terminem wizyty. Wyłącznie w tym przypadku opłata za odwołaną wizytę zostanie zwrócona w całości na wskazany przez klienta rachunek bankowy. W przypadku braku odwołania wizyty lub odwołania bez zachowania minimalnego czasu przed wizytą, zwrot opłaty klientowi się nie należy.
9. W przypadku odwołania przez KLINIKĘ umówionej i opłaconej opłata może, zostać zaliczona na poczet wizyty w nowym terminie lub zwrócona w całości klientowi. Zwrotu należności za opłaconą usługę dokonuje się na pisemny wniosek pacjenta.
10. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy kliniki dostępny w zakładce kontakt w serwisie internetowym info@lustrodrp.pl . Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych.
11. Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
12. Klient to osoba fizyczna pragnąca skorzystać z usług Kliniki
13. Sprzedawca to Lustro doktora Pomarańczy
14. Usługa to ogół czynności medycznych i około-medycznych wykonywanych przez pracowników kliniki
15. Ceny podane na stronie są cenami brutto w walucie polskiej PLN
16. Założenie konta w serwisie odbywa się poprzez podanie odpowiednich danych w formularzu dodawania pacjenta. Po akceptacji regulaminu i kliknięciu na przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany kod autoryzacyjny który należy wpisać w wyskakujące okno dialogowe.
17. Usługa umawiania wizyt dostępna jest jedynie dla zalogowanych użytkowników.
18. Aby klient mógł dokonać rezerwacji wizyty powinien wybrać oddział/specjalizację, lekarza bądź specjalistę oraz usługę na którą chce się umówić. Po wybraniu tych parametrów zostanie przekierowany do kalendarza specjalisty który wyświetla wolne terminy. Po wybraniu dogodnego terminu wizyty system przeniesie użytkownika do okna podsumowującego wybrane parametry skąd klient ma możliwość zarezerwowania i ewentualnego opłacenia wybranych usług.
19. Aby klient mógł skorzystać z usługi umawiania terminu wizyty musi posiadać komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz dostęp do internetu.
20. Odstąpienie od umowy – rezygnacja z usługi odbywa się poprzez kliknięcie przycisku ANULUJ WIZYTĘ który znajduje się w sekcji Moje WIZYTY
21. We wszelkich nieuregulowanych powyżej aspektach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.