Blizny

Blizna to miejsce po ranie. W trakcie procesu gojenia się uszkodzeń skóry (które mogły powstać w różnych okolicznościach, na przykład w wyniku urazu, operacji czy choroby) dochodzi do naprawy powstałego ubytku. Organizm łączy rozciętą skórę, produkując nowe tkanki i włókna kolagenowe w miejsce tych zniszczonych. Efektem tego działania jest właśnie blizna.

Im większa i głębsza rana, tym większa może być blizna. Ale nie zawsze tak jest. Czasem niewinne urazy, na przykład otarcia naskórka i tkanki podskórnej – płytkie, ale powstałe na dużej powierzchni ciała – mogą spowodować blizny widoczne przez całe życie. Bardzo ważna jest też troska o przebieg procesu gojenia się rany – zaniedbana może na skutek powikłań zmienić się w nieestetyczny, ciemny i gruby ślad, którego trudno się pozbyć.

Lorem ipsum
  • Lorem ipsum
  • Ac vehiclur
  • Dignissim porttitor
  • Amet placerat dui
  • Donec mollis vel arcu
  • Sed dictum sapien